Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Małopolski rynek pracy / Wojewódzka Rada Rynku Pracy / Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Zgodnie z Uchwałą Nr 202/V/2016 Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie z dnia 18 maja 2016 r., Dyrektor szkoły planującej uruchomienie kierunku kształcenia jest zobowiązany złożyć do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy „Formularz opiniowania nowego kierunku kształcenia przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Krakowie".

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków oraz na adres e-mail: abobrowska@wup-krakow.pl (tel. 12 619 84 42) w wersji Word.

Wypełniając formularz, proszę kierować się instrukcjami, które są w nim zawarte.

W instrukcjach wskazane są również źródła informacji, z których należy korzystać, tj.: 

  • dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie;
  • Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
  • wyniki badania losów absolwentów z ostatniej edycji;
  • dane dotyczące szkoły udostępniane są każdej szkole uczestniczącej w badaniu przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji WUP w Krakowie. Jeśli szkoła uczestniczyła w badaniu, a nie znajduje danych przesłanych przez WUP w Krakowie, prosimy o kontakt z Mirosławem Furmankiem, tel. 12 42 40 706, mfurmanek@wup-krakow.pl;
  • dane dotyczące powiatu i województwa dostępne TUTAJ
  • dane dotyczące wnioskowanego zawodu dostępne TUTAJ;
  • "Barometr zawodów" dostępny TUTAJ;
  • informacje o bezrobociu i ofertach pracy w danym zawodzie w powiecie i w województwie dostępne TUTAJ;
  • informacje o liczbie uczniów we wnioskowanym zawodzie w ostatnim roku szkolnym dostępne TUTAJ.