Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Skład WRRP w Krakowie

 

Kadencja 2014-2018

 

ze strony organizacji związkowych:

 • Forum Związków Zawodowych - Wiesław Rajca - NSZZ Pracowników Policji

 • NSZZ „Solidarność" - Jerzy Smoła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność"

 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - Stanisław Mierzyński - Wiceprzewodniczący OPZZ

 

ze strony organizacji pracodawców:

 • Business Centre Club - Marek Piwowarczyk Kanclerz Loży Małopolskiej BCC

 • Konfederacja Pracodawców Polskich - Maciej Dudek

 • Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Janusz Kowalski - członek Komisji Trójstronnej do spraw społeczno-gospodarczych w Warszawie

 • Małopolski Związek Pracodawców - Barbara Matyaszek-Szarek - Członek Zarządu MZP

 

ze strony organizacji rolników:

 • Małopolska Izba Rolnicza - Marek Lenczowski

 • Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - Andrzej Krochmal

 

ze strony organizacji pozarządowych:

 • Tatrzańskie Centrum Gospodarczo-Turystyczne - Wojciech Gach - Wiceprezes

 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw lokalnych „STOPIL" - Alina Marek - Sekretarz Stowarzyszenia

 • Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego - Grażyna Wiatr - Członek Zarządu Fundacji

 • Stowarzyszenie „WIOSNA" - Wojciech Kmiecik - Sekretarz Zarządu

  Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce - Krzysztof Wolski - Sekretarz Naczelny Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

 • Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ" - Tadeusz Posełek - Skarbnik Zarządu

 • Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - Alicja Langsteiner - Prezes firmy FA Langsteiner

 

Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie w kadencji 2014-2018 jest Marek Piwowarczyk, a Wiceprzewodniczącym Jerzy Smoła.