Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP

O Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Małopolskiego. Pracujemy na rzecz regionu Małopolski, dlatego od 2007 roku celem i podstawą realizacji wszystkich naszych inicjatyw jest misja: kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski.

Dysponujemy środkami, które można pozyskać na realizację przedsięwzięć wspierających Małopolan w rozwoju zawodowo edukacyjnym. Pełnimy funkcję Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dostarczamy unikalnych, profesjonalnych i systemowych informacji o rynku pracy. Corocznie opracowujemy Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia oraz dokonujemy oceny sytuacji na rynku pracy Województwa Małopolskiego.

Posiadamy informacje, które Małopolanie mogą wykorzystać, aby zwiększyć swoje kompetencje i kwalifikacje. Nasi doradcy zawodowi świadczą usługi z zakresu poradnictwa zawodowego dla dorosłych i młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

Pomagamy znaleźć bezpieczną pracę za granicą, publikując w serwisie internetowym oferty Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) oraz umożliwiając rozmowę z doradcą EURES.

Przyjmujemy i rozpatrujemy wnioski bezrobotnych i poszukujących pracy o wydanie odpowiednich dokumentów lub decyzji w celu ustalenia zasiłku dla bezrobotnych po pracy za granicą oraz transferu zasiłku w krajach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Oprócz ustawowych zadań prowadzimy aktywną działalność w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekty te odnoszą się do celów strategicznych urzędu i uzupełniają wspólnie realizację regionalnej polityki rynku pracy.