Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Język migowy w urzędzie

Język migowy w urzędzie

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie można załatwiać sprawy przy pomocy języka migowego na poziomie KSS 2 (SJM). W przypadku potrzeby skorzystania z bezpłatnej pomocy pracownika urzędu posługującego się językiem migowym Klienci proszeni są o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: kancelaria@wup-krakow.pl.

Dokonując zgłoszenia, w treści maila należy wskazać przedmiot sprawy. W odpowiedzi Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym we wcześniej uzgodnionym terminie.

W celu złożenia zapytania lub załatwienia sprawy  osoby komunikujące się nieaudytywnie mogą skorzystać z poczty elektronicznej urzędu, wypełniając formularz dostępny w dziale Kontakt lub przesyłając faks na numer: +48 12 42 29 785.

Osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016), ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.)