Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Zamówienia publiczne / Unieważnienia postępowań

Unieważnienia postępowań

2016-10-26 11:07

Usługa hotelarska w celu realizacji szkolenia

OZ-Z.271.15.2015

2015-06-29 10:30

Zaprojektowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażu procesu walidacji efektów uczenia się dla kwalifikacji świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

z poziomu PRK 1-5 dla co najmniej 9 osób, prowadzącego do ich testowego uznania w ramach edukacji formalnej.

2014-12-05 15:38

Zaprojektowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażu procesu walidacji efektów uczenia się

dla kwalifikacji Zarządzanie nieruchomościami z poziomu PRK 6–8 dla co najmniej 6 osób, prowadzącego do ich testowego uznania w ramach edukacji formalnej

2014-03-19 13:05

Usługa przygotowania, druku, dystrybucji, nadzoru obiegu i rozliczania bonów szkoleniowych

na usługi edukacyjno-szkoleniowe dla MŚP wraz z przygotowaniem i wykonaniem narzędzia informatycznego oraz uruchomieniem telefonicznego biura obsługi klienta (TBOK), a także przygotowania studium wykonalności dla zastosowania mechanizmu dystrybucji środków w dużej skali

2012-10-16 16:11

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, drukarek i tonerów dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w 2012 roku

w części 4 - dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek

2012-02-17 10:15

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn. Marketing społeczny

oraz szkolenia pn. Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji na rzecz podejmowanych działań partnerskich w zakresie uczenia się przez całe życie, w ramach projektu Małopolskie Partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” – część I

2011-12-08 07:50

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego

pn. Marketing społeczny oraz szkolenia pn. Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji na rzecz podejmowanych działań partnerskich w zakresie uczenia się przez całe życie, w ramach projektu Małopolskie Partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń