Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Zamówienia publiczne / Unieważnienia postępowań / Rok 2010 / czerwiec 2010 / Opracowanie małopolskich standardów usług edukacyjno-szkoleniowych

Opracowanie małopolskich standardów usług edukacyjno-szkoleniowych

Numer sprawy: OZ-Z.271-8/10 Kraków, 15.06.2010 r.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "opracowanie małopolskich standardów usług edukacyjno-szkoleniowych"  zostało unieważnione.

 

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.