Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Zamówienia publiczne / Wyniki postępowań / Rok 2012 / wrzesień 2012 / Usługa hotelarska związaną z obsługą szkoleń i spotkań superwizyjnych w ramach projektu Holownik - nowa usługa aktywizacji zawodowej

Usługa hotelarska związaną z obsługą szkoleń i spotkań superwizyjnych w ramach projektu Holownik - nowa usługa aktywizacji zawodowej

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Zespół Organizacji i Zarządzania

Stanowisko ds. zamówień publicznych

PL. NA STAWACH 1

30-107 KRAKÓW

Pismo: OZ-Z.271.34.2012                                                             KRAKÓW dnia: 2012-09-17

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługę hotelarską związaną z obsługą szkoleń i spotkań superwizyjnych w ramach projektu Holownik - nowa usługa aktywizacji zawodowej

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hotel Aspel ***

| ul. Bratysławska 2

31-201 Kraków

na: część I zamówienia

za cenę 59 300.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza cenowo

FHU KaJa Jacek Przybylski

A. Necla 4/16

84-200 Wejherowo

na: II część zamówienia

za cenę 30 184.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza cenowo

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w części I:

Nr w rankingu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Hotel Aspel ***

| ul. Bratysławska 2

31-201 Kraków

(1)

  100,00

  100,00

2

Wawel-Imos International SA

Radzikowskiego 109

31-342 Kraków

(4)

  84,19

  84,19

3

FHU KaJa Jacek Przybylski

A. Necla 4 /16

84-200 Wejherowo

(7)

  82,13

  82,13

4

Sympozjum Sp. z o.o.

Kobierzyńska 47

30-363 Kraków

(5)

  66,46

  66,46

5

Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. Novotel Kraków Centrum

Bracka 16

00-028 Warszawa

(8)

  63,64

  63,64

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w części II:

Nr w rankingu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

FHU KaJa Jacek Przybylski

A. Necla 4 /16

84-200 Wejherowo

(7)

  100,00

  100,00

2

HOT-TUR Hotele-Konferencje -  Szkolenia Rafał Klimek

Złockie 106

33-370 Muszyna

(6)

  84,30

  84,30

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

3

PBM Południe Tour sp. z o.o. Hotel Perła Południa

 308

33-343 Rytro

Oferta odrzucona w zadaniu 2

Podstawa prawna: Art. 89 ust. 1 pkt. 4

2

2

ELBEST Sp. z o.o. Hotel Krynica

Ul. Czapliniecka 44

97-400 Bełchatów

Oferta odrzucona w zadaniu 2

Podstawa prawna: Art. 89 ust. 1 pkt. 2

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 


Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.