Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Konserwator / Rekrutacja osób do projektu „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”.

Rekrutacja osób do projektu „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”.

3 lutego 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja osób na miejsca zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych na rok 2014 w projekcie „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”. Rekrutacja uczestników trwa do 14 lutego 2014 r. do godz. 16.00.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Można złożyć maksymalnie 3 formularze zgłoszeniowe na trzy wybrane oferty pracy lub stażu.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz  Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, a także ksero dowodu osobistego) można:

-     złożyć na dzienniku podawczym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (Pl. Na Stawach 1 parter),

-     złożyć w powiatowych urzędach pracy zgodnych z miejscem zamieszkania (niezależnie od tego czy osoba jest zarejestrowana w nim czy nie)

-     złożyć w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie (al. Solidarności 5-9)

-     złożyć w Centrum Informacji i i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu (ul. Węgierska 146)

-     wysłać pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, z dopiskiem projekt KONSERWATOR.

 

Wysyłając formularz pocztą należy pamiętać, że decyduje data wpływu do WUP Kraków. Formularze, które dotrą do WUP po 14 lutego br. będą odrzucone ze względów formalnych.

Wypełnienie formularza i dostarczenie lub przesłanie go na w/w adres będzie równoznaczne ze zgłoszeniem się do rekrutacji i akceptacją postanowień regulaminu.

 

Po ocenie formalnej formularze zgłoszeniowe będą oceniane merytorycznie (karta oceny zatrudnienia subsydiowanego, karta oceny stażu), zgodnie z ustalonymi kryteriami. Ze zgromadzonych formularzy zgłoszeniowych, pracownicy Projektu odpowiedzialni za rekrutację sporządzą listy kandydatów dla każdej oferty zatrudnienia i stażu zawodowego, spełniających postawione w nich kryteria.

 

Osoby, które uzyskały największą liczbę punktów na poszczególnych listach będą kierowane na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców (organizatorów zatrudnienia subsydiowanego bądź stażu zawodowego). Liczba kandydatów uwarunkowana będzie ilością oraz kwalifikacjami osób, które przeszły ocenę merytoryczną.

 

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną o tym powiadomione  telefonicznie bądź mailowo.

 

Informujemy, iż osoby przyjmujące formularze zgłoszeniowe w Powiatowych Urzędach Pracy nie są odpowiedzialne za rekrutację i nie mają obowiązku sprawdzania dokumentacji rekrutacyjnej.

 

W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu, pracownicy projektu KONSERWATOR są dostępni w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, pokój 516, pod numerem telefonu 12 61-98-433 lub mailowo na adres konserwator@wup-krakow.pl

 

1.     Oferty pracy:

a) zatrudnienie subsydiowane na 2014 rok:

 

Lp.

Wnioskodawca

Numer oferty

Nazwa stanowiska

 Powiat bocheński 

1

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni

Wiejski Dom Ludowy w Chełmie

14/IIA

Instruktor w Galerii Wiejskiej "Chełm"

 Powiat brzeski

1

Urząd Gminy Dębno

Kościół Parafialny w Porąbce Uszewskiej

28/IIB

Robotnik gospodarczy

2

Urząd Gminy Dębno

Kościół Parafialny i cmentarz w Dębnie

28/IIA

Robotnik gospodarczy

3

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Oddział Dwór w Dołędze

39/IIF

Przewodnik muzealny

4

Urząd Gminy Gnojnik

81/IIB

Pomoc administracyjna

 Powiat chrzanowski 

1

Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

62/IIA

Przewodnik muzealny

Powiat dąbrowski

1

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu

39/IIE

Pomoc muzealna

Powiat gorlicki

1

Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia N.M.P w Rozdzielu

3/IIA

Przewodnik po obiekcie zabytkowym

2

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis" w Gorlicach

4/IIA

Bibliotekarz - archiwista

3

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis" w Gorlicach

4/IIB

Przewodnik po obiekcie sakralnym

4

Stowarzyszenie Pogranicza

Park Miniatur Architektury Drewnianej w Ropie

15/IIA

Przewodnik - instruktor warsztatów

5

Urząd Gminy Gorlice

1. Cmentarze wojskowe na terenie Gminy      

2. Kościół Rzymskokatolicki w Szymbarku           3. Kościół drewniany pw. św. Wojciecha w Szymbarku                

4. Kościół murowany w Kobylance

19/IIA

Robotnik gospodarczy

6

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

52/IIA

Opiekun ekspozycji

7

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

52/IIB

Pracownik ds. promocji dziedzictwa kulturowego - obsługa Punktu Informacji Turystycznej

8

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. Prof. R. Reinfussa w Szymbarku

54/IIA

Konserwator

9

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

Ośrodek Konferencyjno - Wystawienniczy "Kasztel w Szymbarku"

54/IIC

Konserwator

10

Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej

Punkt Informacji Turystycznej MSiT  w Sękowej

83/IIA

Specjalista ds. dziedzictwa kulturowego

Powiat krakowski

1

Urząd Miejski w Krzeszowicach

Zespół Pałacowo - Parkowy w Krzeszowicach, Zabytkowe kapliczki przydrożne

47/IIA

Pracownik fizyczny

2

Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach

84/IIA

Animator kultury

Powiat limanowski

1

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Dworek Marsów w Limanowej

18/IIA

Pracownik gospodarczy - konserwator

2

Parafia Rzymskokatolicka pw. MBB w Limanowej

Biblioteka przy Parafii MBB w Limanowej

21/IIA

Bibliotekarz 

3

Parafia Rzymskokatolicka pw. MBB w Limanowej

Muzeum Sanktuaryjne przy Parafii MBB w Limanowej

21/IIB

Przewodnik - muzealnik

Miasto Kraków

1

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

25/IIA

Asystent muzealny

2

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

34/IIA

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

3

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

44/IIA

Młodszy renowator

4

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

44/IIC

Opiekun ekspozycji

5

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

44/IID

Przewodnik

6

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

44/IIE

Młodszy dokumentalista

7

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

44/IIG

Referent ds. administracji

8

Fundacja Instytut Wydawniczy "MAXIMUM" Centrum Kultury - Biznesu - Edukacji

Archiwum Fundacji "Maximum"

75/IIA

Redaktor - archiwista

9

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila"

80/IIA

Asystent muzealny

10

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila"

80/IIB

Asystent muzealny

11

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila"

80/IIC

Pracownik ds. promocji  

Miasto Nowy Sącz

1

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Sądecki Park Etnograficzny - Miasteczko Galicyjskie

66/IIA

Przewodnik

2

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Sądecki Park Etnograficzny - Miasteczko Galicyjskie

66/IIB

Opiekun ekspozycji

Miasto Tarnów

1

Muzeum Okręgowe w Tarnowie - siedziba

39/IIA

Przewodnik muzealny

2

Muzeum Okręgowe w Tarnowie - Filia Ratusz

39/IID

Przewodnik muzealny

3

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

78/IIA

Aktor

4

 Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

78/IIC

Elektroakustyk

Powiat miechowski

1

Biuro Wystaw Artystycznych "U Jaksy" w Miechowie

Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego, ul. Rynek 17

26/IIB

Kulturoznawca

Powiat myślenicki

1

Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu

63/IIA

Animator kultury

Powiat nowosądecki

1

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza

Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu

1/IIA

Przewodnik muzealny

2

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej

11/IIA

Instruktor kulturalno - oświatowy

3

Centrum Kultury w Korzennej

Dwór w Korzennej

42/IIA

Instruktor rękodzieła

4

Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju

Informacja Turystyczna w Krynicy - Zdroju

58/IIA

Pracownik Informacji Turystycznej

5

Urząd Miejski w Grybowie

Bazylika Mniejsza pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz Muzeum Parafialne w Grybowie

59/IIA

Robotnik gospodarczy

6

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Muzeum Nikifora w Krynicy - Zdroju

66/IIC

Opiekun ekspozycji

7

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Krynicy Zdroju

67/IIA

Koordynator projektów artystycznych przy Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej

8

Urząd Gminy Rytro

Ruiny Zamku w Rytrze

73/IIA

Konserwator - pracownik gospodarczy

9

Klasztor Sióstr Klarysek

76/IIA

Obsługa ruchu turystyczno - pielgrzymkowego

Powiat nowotarski

1

Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju

Kościółek pw. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju

22/IIA

Przewodnik muzealny

2

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

50/IID

Asystent muzealny

3

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

50/IIE

Pracownik gospodarczy - konserwator

4

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Muzeum Pienińskie im. J. Szalaya w Szczawnicy

66/IID

Opiekun ekspozycji

5

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Muzeum Pienińskie im. J. Szalaya w Szczawnicy

66/IIE

Pracownik gospodarczy

Powiat olkuski

1

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż

2/IIA

Instruktor ds. organizacji i promocji działalności kulturalnej

2

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

Punkt Informacji Turystycznej 

17/IIA

Młodszy Instruktor  

3

Dom Kultury w Wolbromiu

38/IIA

Pracownik ds. informacji i promocji

4

Dom Kultury w Wolbromiu

38/IIB

Instruktor

Powiat suski

1

Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej

Renesansowy Zamek w Suchej Beskidzkiej

9/IIA

Pomocnik inwentaryzatora zbiorów

2

Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej

Zespół Zamkowo - Parkowy w Suchej Beskidzkiej

61/IIA

Robotnik gospodarczy

Powiat tarnowski

1

Dom Kultury w Tuchowie

30/IIA

Opiekun ekspozycji muzealnych

2

Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim zs w Rzepienniku Suchym

40/IIB

Instruktor

3

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela Dom Zakonny w Tuchowie

46/IIA

Specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego

4

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Szkaplerznej w Szynwałdzie

51/IIA

Ogrodnik - konserwator

5

Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna

Kompleks dworsko - parkowy J. Paderewskiego w Kąśnie Dolnej

64/IIB

Pracownik obsługi

Powiat tatrzański

1

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Galeria Władysława Hasiora, Zakopane, ul. Jagiellońska 18

43/IIA

Przewodnik - wykwalifikowany opiekun ekspozycji

Województwo małopolskie

1

 

 

 

Małopolska Organizacja Turystyczna

Drewniane obiekty sakralne (kościoły i cerkwie) znajdujące się na Szlaku Architektury Drewnianej na terenie województwa małopolskiego

77/IIA

Przewodnik po obiekcie sakralnym, osoba udostępniająca obiekt

 

Wykaz obiektów, w których zostanie zorganizowane zatrudnienie 

 

b) staże zawodowe na rok 2014 rok:

Powiat bocheński:

14/IVA

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni

Opiekun ekspozycji w Izbie Regionalnej w Siedlcu

Powiat brzeski:

28/IVA

Urząd Gminy Dębno

Pomoc administracyjna

31/IVA

Urząd Gminy Szczurowa

Pomoc administracyjna

Powiat dąbrowski:

13/IVA

Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie z/s w Zalipiu

Plastyk w zakresie zalipiańskiej sztuki ludowej

Powiat gorlicki:

16/IVA

Gminny Ośrodek Kultury w Ropie

Animator kultury

52/IVA

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Animator kultury

52/IVB

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 

Asystent ds. organizacji imprez

Miasto Kraków:

33/IVA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Specjalista ds. integracji społecznej

34/IVA

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Asystent w dziale kolekcji muzealiów

34/IVB

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Asystent w dziale edukacji

77/IVA

Małopolska Organizacja Turystyczna

Asystent koordynatora OSAD

77/IVB

Małopolska Organizacja Turystyczna

Asystent ds. promocji

77/IVC

Małopolska Organizacja Turystyczna 

Asystent ds. MSIT

Powiat krakowski:

65/IVA

Urząd Miasta i Gminy w Skale 

Pracownik ds. promocji dziedzictwa kulturalnego

Powiat miechowski:

26/IVA

Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy”

Konserwator zieleni

56/IVA

Muzeum Ziemi Miechowskiej 

Asystent muzealny – przewodnik po muzeum, bazylice i zabudowaniach klasztornych

56/IVB

Muzeum Ziemi Miechowskiej  Asystent muzealny – animator zajęć i warsztatów z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Powiat myślenicki: 

12/IVA

PTTK Oddział w Dobczycach 

Pracownik biurowy

Miasto Nowy Sącz:

72/IVA

Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ” 

Opiekun ekspozycji

72/IVB

Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ”

Pracownik ds. promocji i marketingu

72/IVC

Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ” 

Pomocnik –operator aparatury projekcyjnej w salach kinowych, pomocnik kinooperatora

72/IVD

Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ” 

Animator kultury

72/IVG

Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ” 

Obsługa techniczna sceny, robotnik gospodarczy

72/IVH

Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ” 

Referent ds. rachunkowości

72/IVI

Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ” 

Animator kultury

Powiat nowosądecki:

11/IVA

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej 

Instruktor kulturalno – oświatowy

57/IVA

Centrum Kultury w Krynicy – Zdroju

Muzealnik

60/IVA

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Pomoc biurowa

Powiat olkuski:

38/IVA

Dom Kultury w Wolbromiu 

Pracownik biurowy

70/IVA

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu 

Opiekun ekspozycji

70/IVB

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu 

Specjalista ds. reklamy

Powiat oświęcimski:

23/IVA

Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach 

Asystent muzealny

Powiat suski:

9/IVA

Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej 

Przewodnik w dziale regionalnym Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej mieszczącego się w „Domku Ogrodnika”

74/IVA

Gmina Stryszawa 

Pracownik ds. informacji kulturalno-oświatowej

Miasto Tarnów:

29/IVA

Centrum Sztuki Mościce

Elektroakustyk

39/IVA

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Pomoc muzealna

39/IVB

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Pomoc muzealna (miejsce pracy: Filia Ratusz)

39/IVE

Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

Przewodnik muzealny (miejsce pracy: Muzeum Etnograficzne)

Powiat tarnowski:

27/IVA

Urząd Gminy w Skrzyszowie

Pracownik administracyjny – referent ds. promocji i organizacji imprez kulturalnych i historycznych

30/IVA

Dom Kultury w Tuchowie

Referent ds. informacji i promocji

40/IVA 

Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z/s w Rzepienniku Suchym 

Animator kultury

 

c) zatrudnienie subsydiowane z tzw. „ścieżką poprzedzającą" na 2014 rok (zatrudnienie jest poprzedzone szkoleniem przygotowującym do wykonywania czynności na oferowanym stanowisku pracy):


Nr oferty  Wnioskodawca  Nazwa stanowiska 
11/IIIA

Urząd Gminy Przeciszów 

Robotnik gospodarczy
18/III A

Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie zs. w Zalipu 

Młodszy instruktor kulturalno - oświatowy
24/III A

Urząd Gminy w Skrzyszowie 

Pracownik gospodarczy 
3/III A

Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej

Robotnik gospodarczy 
31/III A

Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej

Archiwista w Pracowni Digitalizacji Muzeum
32/III A

Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim zs. w Rzepienniku Suchym 

Instruktor
42/III A

Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”

Opiekun ekspozycji 
42/III B

Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”

Przewodnik muzealny 
54/III A

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej

Przewodnik 
6/III A

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Dobczycach

Robotnik gospodarczy 
70/III A

Zjednoczenie Łemków

Animator kultury 
72/III A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie  

Rzemieślnik - konserwator 

 

2.      Regulamin uczestnictwa w projekcie „KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających     bez zatrudnienia"

3.      Formularz zgłoszeniowy pdf lub word

4.      Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

5.      Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

6.      Karta oceny formalnej formularza zgłoszeniowego 

7.      Karta oceny merytorycznej: zatrudnienie subsydiowane oraz staż