Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Małopolskie Obligacje Społeczne

Małopolskie Obligacje Społeczne

Realizator projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Cel główny projektu

W ramach projektu planuje się stworzenie koncepcji nowego mechanizmu finansowania usług społecznych w Małopolsce z wykorzystaniem obligacji społecznych.

Po stworzeniu modelu obligacji społecznych WUP w Krakowie będzie uprawniony do ubiegania się o kolejne środki w ramach PO WER na testowanie wypracowanego modelu. W II etapie realizacji projektu planuje się urynkowić usługi opiekuńcze dla osób zależnych oraz wdrożyć efektywniejszy i bardziej korzystny model realizacji przez samorząd gminny i powiatowy zadań w zakresie zagwarantowania usług opiekuńczych dla osób starszych (bony na usługi opiekuńcze).

Grupa docelowa

Osobowa:

 • osoby nieaktywne zawodowo oraz bezrobotne,
 • "szara strefa" osób pracujących jako opiekunowie,
 • opiekunowie rodzinni osób starszych,
 • osoby zależne z tytułu podeszłego wieku.

Instytucjonalna:

 • samorząd gminny,
 • samorząd powiatowy,
 • NGO,
 • instytucje kościelne i prywatne.

Program finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 4. Osi Priorytetowej - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne. Jego wartość to 542 495,31 zł. 3% budżetu stanowi wkład własny Województwa Małopolskiego, wynoszący 16 274,86 zł.

Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:

 • realizacja badań opinii publicznej - w I części projektu - diagnostycznych, w II części projektu - konsultacyjnych;
 • prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie wypracowywanego narzędzia;
 • sporządzenie dokumentu/rekomendacji pn. "Model wdrażania obligacji społecznych na terenie Małopolski";
 • opracowanie procedury wyboru inwestora i ogłoszenie konkursu;
 • opracowanie procedury wyboru usługodawcy i ogłoszenie konkursu;
 • wyłonienie inwestora oraz usługodawcy;
 • opracowanie ostatecznej wersji modelu obligacji społecznych.

Okres realizacji projektu: 26.06.2017 r. - 25.03.2018 r.

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Iwona Musz - kierownik projektu
tel. 12 424 07 18
e-mail: imusz@wup-krakow.pl