Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Program regionalny Firma +1

Program regionalny Firma +1

Realizatorzy programu

Program regionalny "Firma+1" realizowany jest w latach 2017-2018 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i 15 powiatowych urzędów pracy:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Bochni,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach,
 • Grodzki Urząd Pracy w Krakowie,
 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce.

Cel programu

W ramach programu pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione. Z jednej strony program wspiera osoby bezrobotne w procesie aktywizacji zawodowej, z drugiej jest narzędziem, dzięki któremu małe lokalne firmy zdobędą często pierwszych dla nich pracowników.

Grupa docelowa: 435 osób bezrobotnych, w szczególności osoby 40+, kobiety i osoby długotrwale bezrobotne.

Efektywność zatrudnieniowa: 60% (tj. minimum 261 osób na 435 objętych wsparciem).

Średnia liczba osób na PUP: 29 rocznie.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy i budżetu Województwa Małopolskiego. Jego wartość to 5 mln 220 tys. zł.

Zadania powiatowych urzędów pracy:

 • wybór uczestników i przygotowanie dla nich IPD;
 • skierowanie uczestników na formy prozatrudnieniowe wsparcia wynikające z IPD (doposażenie miejsca pracy u mikro i małych przedsiębiorców, subsydiowane zatrudnienie, staże, itp.);
 • objęcie uczestników innymi formami pomocy, np. zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów badań lekarskich - stosowane w zależności od wewnętrznych regulacji w danym powiatowym urzędzie pracy.

Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:

 • koordynacja i monitoring realizacji programu regionalnego "Firma+1";
 • utworzenie we współpracy z powiatowymi urzędami pracy bazy mikro i małych przedsiębiorców oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą;
 • w zależności od potrzeby - objęcie przedsiębiorców doradztwem grupowym z zakresu obowiązkowych świadczeń wynikających z faktu zatrudniania pracowników (zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne);
 • fakultatywne wsparcie wolontariusza-tutora dla osoby bezrobotnej.

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Referat Wdrażania Programów Regionalnych
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 84 54
e-mail: jkozera@wup-krakow.pl; bsoc@wup-krakow.pl