Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Program regionalny Gwarancja 40+

Program regionalny Gwarancja 40+

 

Realizatorzy programu

Program regionalny "Gwarancja 40+" realizowany jest w latach 2017-2018 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i 5 powiatowych urzędów pracy:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie,

 • Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu,

 • Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach,

 • Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej,

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego.

Cel programu

Jest to program, w którym w aktywizację osób bezrobotnych w wieku 40+ zaangażowani są odpowiednio przygotowani wolontariusze-tutorzy. Tym samym w programie z jednej strony wspierani są bezrobotni w wieku dojrzałym, a z drugiej utrzymana i rozwijana jest Sieć Dojrzałego Wolontariatu działająca przy WUP w Krakowie, zrzeszająca wolontariuszy z całego województwa (przedsiębiorcy, trenerzy rozwoju osobistego/coachowie, nauczyciele, pracownicy administracji rządowej i samorządowej).

Grupa docelowa: 125 osób bezrobotnych w wieku 40+, w szczególności kobiety i osoby długotrwale bezrobotne.

Efektywność zatrudnieniowa: 40% (tj. minimum 50 osób na 125 objętych wsparciem).

Średnia liczba osób na PUP: 13 rocznie.

Sieć Dojrzałego Wolontariatu obejmująca minimum 50 wolontariuszy-tutorów.

Program finansowany jest z środków Funduszu Pracy oraz budżetu Województwa Małopolskiego. Jego wartość to 1 mln 125 tys. zł.

Zadania powiatowych urzędów pracy:

 • rekrutacja uczestników do projektu - osoby 40+ (pierwszeństwo udziału dla bezrobotnych kobiet 40+ i osób długotrwale bezrobotnych w wieku 40+);
 • diagnoza potrzeb uczestników (IPD);
 • staże - maksymalnie 6-miesięczne;
 • szkolenia i środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • stypendium szkoleniowe;
 • stypendium stażowe;
 • inne formy wsparcia wynikające z przeprowadzonego IPD.

Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:

 • koordynacja i monitoring realizacji programu regionalnego "Gwarancja 40+";
 • koordynacja wolontariatu i utrzymanie Sieci Dojrzałego Wolontariatu (m.in. rekrutacja wolontariuszy-tutorów);
 • działania wspierające skierowane do uczestników projektu (osób bezrobotnych 40+): 8 spotkań 1:1 - wolontariusz-tutor i osoba bezrobotna 40+;
 • spotkania grupowe (spotkanie inaugurujące i warsztaty) w 5 lokalizacjach;
 • w zależności od potrzeb - wsparcie uczestników programu w znalezieniu stałego zatrudnienia
  (np. asystent/pośrednik pracy).

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Referat Wdrażania Programów Regionalnych
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 84 54
e-mail: jkozera@wup-krakow.pl; bsoc@wup-krakow.pl