Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Program regionalny Konserwator

Program regionalny Konserwator

Realizatorzy programu

Program regionalny "Konserwator" realizowany jest w latach 2017-2018 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i 15 powiatowych urzędów pracy:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Bochni,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach,
 • Grodzki Urząd Pracy w Krakowie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu,
 • Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu,
 • Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem.

Cel programu

W programie starano się połączyć prozatrudnieniowe cele i działania służące wsparciu osób pozbawionych zatrudnienia z celami związanymi z kadrowym wsparciem instytucji kultury i innych podmiotów realizujących zadania związane z ochroną substancji zabytkowej i dziedzictwa kulturowego na terenie Małopolski. 

Grupa docelowa: 304 osoby bezrobotne, w szczególności kobiety i osoby długotrwale bezrobotne.

Efektywność zatrudnieniowa: 40% (tj. minimum 122 osoby na 304 objęte wsparciem).

Średnia liczba osób na PUP: 10 rocznie.

Zakładana liczba instytucji kultury: około 50.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu Województwa Małopolskiego. Jego wartość to 2 mln 675 200 zł.

Zadania powiatowych urzędów pracy:

 • wybór uczestników w oparciu o posiadane przez nich IPD;
 • skierowanie uczestników na staż zawodowy, roboty publiczne lub prace interwencyjne w instytucjach kultury;
 • dodatkowe formy wsparcia: koszty badań, zwrot kosztów dojazdu - stosowane w zależności od wewnętrznych regulacji w danym powiatowym urzędzie pracy.

Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:

 • koordynacja i monitoring realizacji programu regionalnego "Konserwator";
 • opracowanie bazy ofert miejsc pracy w instytucjach kultury, związanych z ochroną zabytków Małopolski i dziedzictwa kulturowego;
 • w zależności od potrzeby: wsparcie uczestników w znalezieniu zatrudnienia (asystent/pośrednik pracy) lub wsparcie wolontariusza-tutora.

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Referat Wdrażania Programów Regionalnych
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 84 54
e-mail: jkozera@wup-krakow.pl; bsoc@wup-krakow.pl