Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP

PROJEKTY WUP

Realizując regionalną politykę rynku pracy, wspieramy mieszkańców Małopolski. Jednak nie zawsze standardowe metody wystarczają...

Aby efektywniej realizować ustawowe zadania, wykraczamy poza typowe formy działalności - wspieramy małopolski rynek pracy projektami unijnymi.