Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
 

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Główne cele projektu:

  • wspomaganie procesów decyzyjnych poprzez monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na małopolskim rynku pracy oraz dostarczanie zdobytych informacji instytucjom zajmującym się kreowaniem polityki zatrudnienia i edukacji;
  • wypracowanie rozwiązań, które umożliwią prowadzenie cyklicznych badań i analiz poprzez opracowanie optymalnych metod i technik badawczych,
  • udoskonalenie funkcjonujących rozwiązań w zakresie wymiany i udostępniania informacji o rynku pracy i jego otoczeniu.

 

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji to projekt badawczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, uruchomiony w 2006 r. jako pierwsze tego typu przedsięwzięcie w regionie i odpowiedź na pojawiające się potrzeby informacyjne.

Działamy w oparciu o program badawczy, w którym wskazujemy, jakimi tematykami będziemy się zajmować na przestrzeni dwóch lat. Prowadzimy trzy typy badań małopolskiego rynku pracy: jednorazowe, które odpowiadają na bieżące potrzeby informacyjne; cykliczne - powtarzane co roku oraz analizy desk research wybranych problemów rynku pracy.

Główne obszary naszej działalności badawczej to losy absolwentów szkół zawodowych oraz zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez małopolskich pracodawców.

Efektem prac badawczych są raporty zawierające wnioski i rekomendacje, wykorzystywane do kształtowania polityki zatrudnienia w regionie. Przy prowadzeniu badań współpracujemy z szerokim gronem instytucji, takich jak: starostwa powiatowe, szkoły zawodowe, agencje i instytuty badawcze. Współdziałamy również z instytucjami z innych krajów, z którymi wymieniamy doświadczenia i skąd czerpiemy nowe pomysły.

Publikujemy raporty z badań, analizy, a także syntetyczne opracowania w postaci ulotek, broszur oraz plakatów.

Informacje upowszechniamy przede wszystkim drogą internetową - aktualizując serwis internetowy projektu, organizując konferencje i seminaria oraz biorąc udział w różnych przedsięwzięciach prowadzonych przez inne instytucje.

Obserwatorium to jednak nie tylko badania. W naszym serwisie internetowym funkcjonują również narzędzia, przydatne dla osób i instytucji działających w obszarze rynku pracy i edukacji: Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów (IBMO) i "Media o rynku pracy".

IBMO opisuje i umożliwia bezpośredni dostęp do ponad 1600 publikacji, wydanych przez organy administracji publicznej (samorządowej i rządowej), agendy rządowe oraz krajowe i zagraniczne instytuty badawcze. Wśród nich znajdują się raporty z badań, analizy, ekspertyzy, biuletyny, podręczniki i artykuły naukowe. Zebrane opracowania dotyczą przede wszystkim Polski i województwa małopolskiego.

Narzędziem wspólnie rozwijanym z Małopolskim Obserwatorium Polityki Społecznej, oprócz IBMO, jest Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych, który gromadzi i prezentuje na mapach wskaźniki z zakresu pomocy społecznej, demografii, zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, a także rynku pracy, edukacji i migracji.

Odrębnym narzędziem jest serwis internetowy „Barometr zawodów - Małopolska". Zawiera wyniki badania „Barometr zawodów" w postaci map, tabel i plakatów. W prosty, przystępny sposób serwis prezentuje prognozy zapotrzebowania na zawody, które uwzględniają kwalifikacje wymagane na danym stanowisku pracy oraz rzeczywiste przygotowania pracowników do wykonywania zawodu. Serwis przeznaczony jest dla osób aktywnych na rynku pracy: poszukujących zatrudnienia lub chcących zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy dzięki niemu dowiedzą się, na jakie kursy wysyłać zarejestrowanych, doradców zawodowych, przedstawicieli instytucji szkoleniowych  itp.

Moduł "Media o rynku pracy" zawiera odnośniki do artykułów opublikowanych w Internecie, które opisują i wyjaśniają bieżącą sytuację na rynku pracy w Polsce i w województwie małopolskim. Zamieszczane są również informacje o wynikach badań z zakresu edukacji i rynku pracy.

Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu internetowego www.obserwatorium.malopolska.pl, z dostępnych tam narzędzi i informacji.

 

Odbiorcy projektu:

instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy i edukacji

Okres realizacji projektu:

styczeń 2008 r. - październik 2015 r.

Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Odnośnik do strony projektu:

www.obserwatorium.malopolska.pl