Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia europejskie
 

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia europejskie

Lider projektu
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Partnerzy:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
ttg team training GmBH
Labour Centre of the Government Office for Békés County
University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education
Solidarity Overseas Service Malta

Cel główny:
Poszukiwanie rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia dzięki nawiązaniu współpracy na poziomie europejskim.

Cele szczegółowe:
• Zdobycie wiedzy na temat sytuacji zawodowej osób w wieku 50+ w krajach partnerskich.
• Wymiana doświadczeń i transfer wiedzy na temat działań aktywizacyjnych.
• Rozwijanie nowych pomysłów w oparciu o zróżnicowane doświadczenia grupy partnerskiej.
• Prezentacja przykładów dobrych praktyk z zakresu aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia.
• Zebranie wniosków i rekomendacji w postaci publikacji z zakresu aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia.
• Stworzenie możliwości uczenia się nawzajem od siebie specjalistom z krajów partnerskich oraz podwyższenie ich kwalifikacji zawodowych.

Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wymiany doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 r.ż. W jego trakcie zakłada się realizację następujących działań:
• przedstawianie dobrych praktyk i działań realizowanych przez Partnerów w zakresie aktywizacji osób powyżej 50 roku życia,
• opracowanie kwestionariusza/ankiety badania opinii dotyczącej zatrudniania osób powyżej 50 roku życia oraz przeprowadzenie badania opinii na wybranej grupie osób powyżej 50 roku życia i pracodawcach,
• przygotowanie podręcznika zawierającego dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia.

„Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia - doświadczenia europejskie" - Podręcznik - PL

"Job activation of people over the age of 50 - the European experiences" - Handbook - ENG

Okres realizacji projektu:
1 sierpnia 2013 – 31 lipca 2015

Strona projektu:
www.activation50plus.eu

Źródło finansowania projektu:
Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci