Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Podmiotowe finansowanie kształcenia / Oferta usług edukacyjno-szkoleniowych
 

Oferta usług edukacyjno-szkoleniowych

Wszystkie instytucje szkoleniowe przedstawiające ofertę w poniższej bazie posiadają „Znak jakości Małopolskich Usług Edukacyjno- Szkoleniowych (MSUES)" przyznawany przez Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Świadczone przez instytucję szkoleniową ze znakiem jakości MSUES usługi edukacyjno - szkoleniowe są odpowiedniej jakości - zgodnie z wymaganiami określonymi w MSUES.

W przypadku, gdy przedstawiciel MŚP, ma uwagi do jakości usługi, w której uczestniczył, może zgłosić ten fakt do Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce (tel. 504121231,e-mail: jakosc@wup-krakow.pl), którego rolą jest monitorowanie jakości usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości.

Wszystkie informacje zawarte w bazie są wiążące dla przedsiębiorcy i bony szkoleniowe mogą być realizowane tylko w ramach tej oferty. (UWAGA! Instytucje szkoleniowe mogą zmieniać ofertę do 5 dni przed rozpoczęciem usługi).

W ramach Systemu PFK nie mogą być dofinansowane szkolenia typu e-learning, jak również szkolenia obowiązkowe, wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dotyczące okresowego potwierdzania kwalifikacji na danym stanowisku pracy by nie stracić uprawnień do wykonywania zawodu, bez względu na fakt czy obowiązek finansowania takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy czy pracowniku (np. szkolenia z zakresu BHP).

Oferta usług edukacyjno - szkoleniowych znajduje się na stronie www.bonyszkleniowe.pl 

  • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przekazania bonów nie rzadziej niż raz dziennie na zakończenie dnia szkoleniowego. Oznacza to, że przedstawiciel MŚP nie może uczestniczyć w usłudze edukacyjno - szkoleniowej dofinansowanej w systemie PFK jeśli nie posiada bonów szkoleniowych. 
  • Przypominamy, że musi być zachowana zgodność co do nazwy oraz ceny usługi w niniejszej bazie oferty usług edukacyjno - szkoleniowych z fakturą/rachunkiem przedłożonym do rozliczenia. 
  • Informujemy, że od dnia 25.09. 2014 obowiązuje ostateczna wersja dokumentu pn. SKIEROWANIE PRACOWNIKA NA SZKOLENIE W RAMACH SYSTEMU „PFK-PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA".
  • INSTRUKCJA ROZLICZANIA BONÓW DLA IS.
  • ZBIORCZE ZESTAWIENIE BONÓW DO ROZLICZENIA.
  • PROCEDURA ODWOŁAWCZA.
  •