Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Podmiotowe finansowanie kształcenia
 

Podmiotowe finansowanie kształcenia

Cel główny projektu:

Wdrożenie systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla rozwoju kapitału intelektualnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce

Krótki opis projektu:

Potencjał firmy zależy od potencjału jej pracowników. Innowacyjne przedsiębiorstwo to takie, które inwestuje w rozwój swoich kadr. Aby wesprzeć w tym zakresie mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w Małopolsce tworzony jest innowacyjny system podmiotowego finansowania kształcenia. Umożliwi on łatwe i szybkie dofinansowanie szkolenia pracowników – w formie bonu szkoleniowego.

Podstawową zaletą systemu będzie kompleksowość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcy, które obejmie:
• diagnozę potrzeb szkoleniowych (na życzenie)
• dofinansowanie szkolenia = bon szkoleniowy
• szkolenie dobrej jakości

System będzie przejrzysty, logiczny, nastawiony na jakość i dający swobodę wyboru przedsiębiorcy, który jest zainteresowany rozwojem kapitału intelektualnego w swojej firmie i co za tym idzie - zwiększeniem swojej konkurencyjności na rynku.

Projekt ma za zadanie wypracowanie systemu podmiotowego finansowania kształcenia, obejmującego mechanizm dystrybucji środków publicznych w formie bonu i zapewnienie możliwości wykorzystania tych bonów wśród zweryfikowanych pod względem jakości firm szkoleniowych.

W ramach projektu funkcjonuje Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce, zajmujące się dbaniem o odpowiednią jakość szkoleń oraz wsparciem instytucji zainteresowanych stałym podnoszeniem jakości swoich usług. Przygotowuje ono bazę instytucji szkoleniowych, zweryfikowanych pod względem spełniania Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). W tym celu w ramach projektu przeprowadzi ono min. 150 audytów firm szkoleniowych. Tylko te instytucje, które otrzymają znak jakości, będą mogły oferować szkolenia w ramach systemu podmiotowego finansowania kształcenia.

W  pilotażu systemu, prowadzonym  w ramach projektu, będzie mogło wziąć udział 180 firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z  Małopolski. Ich rekrutację do systemu prowadzić będzie wyspecjalizowany zespół konsultantów systemu bonowego. Konsultant wprowadza przedsiębiorcę do systemu, pomaga mu w wypełnieniu formalności związanych z pomocą publiczną, wyjaśnia elementy związane z rozliczaniem bonu, a także informuje go o ofercie instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości.

Co ważne, zanim przedsiębiorca wybierze szkolenie dla siebie lub swoich pracowników, będzie mógł skorzystać ze wsparcia konsultantów prowadzących analizę potrzeb szkoleniowych jego firmy. Potem otrzyma wsparcie finansowe w formie bonów, które nie będą jednak pokrywały 100% kosztu szkolenia.

Rozwiązanie to wzoruje się na podobnym, funkcjonującym w Walonii (Belgia), a partnerem projektu jest tamtejsza instytucja rynku pracy FOREM, która od wielu lat z powodzeniem je wykorzystuje. Warto podkreślić również, że tworzony właśnie system bonów szkoleniowych jest innowacyjny w skali całego kraju.

Zasadniczą zaletą systemu, poza jego kompleksowością, jest uniknięcie rozbudowanych procedur i szybkie przekazanie środków publicznych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także maksymalna indywidualizacja wsparcia.

Czytaj więcej na temat założeń systemu podmiotowego finansowania kształcenia.

Zapoznaj się ze szczegółowym opisem systemu PFK.

Okres realizacji projektu:

grudzień 2012 r. - czerwiec 2015 r.

Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

 

Odnośnik do strony projektu:

www.bonyszkoleniowe.pl