Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Konserwator Bis / Aktualności projektu / Zakończenie rekrutacji w projekcie "Konserwator Bis"
 

Zakończenie rekrutacji w projekcie "Konserwator Bis"

13 lutego br. zakończyła się rekrutacja osób pozostających bez pracy na 80 miejsc stażowych w instytucjach kultury w województwie małopolskim.

 

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie złożonych zostało ponad 1000 formularzy zgłoszeniowych. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna formularzy.

Wyniki oceny w postaci listy rankingowej osób, które zostaną skierowane na rozmowy kwalifikacyjne do organizatorów staży zostaną opublikowane w terminie do 10 marca 2015 r. 

Pracownicy Zespołu ds. realizacji projektu będą się kontaktować telefonicznie lub mailowo wyłącznie z osobami, które zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.