Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni
 

50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni

 Lider projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

 Partnerzy:

Stowarzyszenie Wiosna
Grodzi Urząd Pracy w Krakowie
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

 Okres realizacji projektu:

 1 października 2013 - 31 października 2015

Źródło finansowania projektu:

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel główny:

Do października 2015 roku podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 240 osób po 50. roku życia, pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z Małopolski, poprzez stworzenie modelu pracy wolontariuszy po 45. roku życia z osobami po 50. roku życia

Uczestnicy projektu:

 W projekcie wsparciem objęto dwie grupy:

  • 240 osób niezatrudnionych, w wieku 50-64 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Krakowa, Tarnowa, powiatu tarnowskiego, chrzanowskiego i nowosądeckiego, chcących rozwinąć swoje kompetencje pozwalające na wydłużenie aktywności na rynku pracy.
  • 170 wolontariuszy Stowarzyszenia WIOSNA w wieku 45+, pragnących włączyć się w proces aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+.

Krótki opis projektu:

W ramach projektu przygotowano i przetestowano model pracy wolontariuszy po 45. roku życia z osobami po 50. roku życia. Główne etapy realizacji projektu obejmowały: 

  • Prygotowanie wolontariuszy po 45 r.ż. do pracy z os. po 50 r.ż. (szkolenia wdrażające dla wolontariuszy/tutorów)
  • Dopasowanie/przydzielenie wolontariusza do os. po 50 r.ż. (praca 1:1 - tutor i osoba 50+)
  • Realizację grupowych spotkań inspirujących mających na celu wymianę doświadczeń, budowanie zaufania, włączanie uczestników we współzarządzanie
  • Indywidualny tutoring - współpracę wolontariusza z os. po 50 r.ż. w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej
  • Realizację średnio 4 miesięcznych staży zawodowych dla osób w wieku 50+
  • Zorganizowanie gali podsumowującej dany cykl realizacji projektu, mającej charakter informacyjno-promocyjny, integrujący wszystkie zaangażowane osoby i podmioty
  •  

Efekty projektu:

 

Kontakt:

Wojewódzki Urząd Pracy, Kraków, Plac na Stawach 1, tel. 12 619 84 54; e-mail: 50plus@wup-krakow.pl
Stowarzyszenie Wiosna, Kraków, ul. Berka Joselewicza 21, tel. 12 421 28 54, e-mail: biuro@wiosna.org.pl