Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Doskonalenie zawodowe nauczycieli
 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Doskonalenie zawodowe nauczycieli
w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej

 

Domena projektu:

Promocja systemu kształcenia ustawicznego w regionie.

Komputer, Internet i multimedia w dydaktyce - szkolenia skrojone na miarę potrzeb małopolskich nauczycieli

Program szkolenia rekomendowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

Główne cele projektu:

Dostosowanie kompetencji małopolskich nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, w tym:

  • zwiększenie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania komputera, Internetu i multimediów w dydaktyce;
  • zwiększenie wiedzy nauczycieli na temat procesu kształcenia na odległość;
  • zwiększenie mobilności zawodowej nauczycieli i ich konkurencyjności na rynku pracy.

  

Krótkie podsumowanie projektu:

Małopolscy nauczyciele stanęli przed wyjątkową szansą - bezpłatne kursy komputerowe w pobliżu miejsca pracy lub zatrudnienia, trzytomowe materiały dydaktyczne oraz możliwość przystąpienia do certyfikacji ECDL START. To kompleksowa oferta, którą stworzył Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przy zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Nauczyciele mogą wybrać dogodną dla siebie formę szkolenia: stacjonarnie lub e-learningowo. Szkolenia obejmują 80 godzin dydaktycznych. Zajęcia stacjonarne odbywają się 2 razy w tygodniu w cyklu trwającym około 10 tygodni. Szkolenia metodą blended-learning łączą elementy szkoleń stacjonarnych (4 lub 10 zjazdów) i kontynuowane są na platformie Moodle pod opieką trenera.

Po przeprowadzonych 10 edycjach szkoleń obserwujemy ciągłe zainteresowanie nauczycieli udziałem w projekcie. Do tej pory przeszkoliliśmy 5693 nauczycieli, w tym 226 metodą blended - learning.

Do 15 marca prowadzona jest rekrutacja na ostatni - kwietniowy cykl szkoleń, w którym planujemy podwyższenie kompetencji 1000 nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych, zatrudnionych na terenie Województwa Małopolskiego.

Niewątpliwie osiągany sukces, poza profesjonalną kadrą trenerską i programem szkolenia dostosowanym ściśle do potrzeb nauczyciela,  jest wynikiem dwóch czynników. Po pierwsze podjętej współpracy z władzami samorządowymi - zajęcia odbywają się bowiem w placówkach oświatowych na terenie całego województwa. Po drugie: sprawnie działającemu systemowi organizacji szkoleń, który bazuje na narzędziach informatycznych takich jak: elektroniczna baza kandydatów na szkolenia, czy też platforma zarządzania szkoleniami.

  

Odbiorcy projektu:

nauczyciele Małopolski

 

Okres realizacji projektu:

kwiecień 2008 r. - wrzesień 2012 r.

 

Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz samorząd województwa małopolskiego