Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Menadżer w dobie kryzysu
 

Menadżer w dobie kryzysu

Domena projektu:
Wsparcie pracodawców w zakresie wybranych aspektów (procesów) zarządzania zasobami ludzkimi

Główne cele projektu:
Celem Projektu było wyposażenie grupy 30 kluczowych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach posiadających siedzibę/filię/zakład na terenie Małopolski, w nowe kompetencje osobiste i zawodowe ułatwiające ocenę sytuacji i adekwatne podejmowanie działań w warunkach kryzysu.

 

Krótki opis projektu:
W dostępnych ocenach analityków finansowych mamy w Polsce do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, co wpływa na pogarszającą się sytuację pracowników i rynek pracy w Małopolsce. Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Szkoleniowego w Krakowie przeprowadzili w marcu 2009 r. sondaż telefoniczny wśród wyższego szczebla kadry menadżerskiej z terenu Małopolski. Z przeprowadzonego wywiadu wynikało, że pracownik ma poczucie konieczności uzupełniania wiedzy i nabycia nowych umiejętności które pozwolą mu na sprawniejsze funkcjonowanie w warunkach spowolnienia gospodarczego. W ramach projektu przeprowadzono 80-godzinne szkolenia modułowe dla 30 kluczowych pracowników z terenu Małopolski, które przeprowadzone były w systemie zjazdów weekendowych, w okresie od 25 kwietnia do 7 czerwca. Tematy szkoleń prezentowały się następująco:

  • „Zarządzanie informacją i komunikacja interpersonalna w czasie kryzysu”;
  • „Prawo biznesowe”;
  • „Trudne negocjacje”;
  • „Outplacement”;
  • „Analiza finansowa”.

Zajęcia w formie wykładów i warsztatów prowadzili eksperci rynkowi oraz pracownicy naukowi mający doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesowym. Udział w szkoleniu był bezpłatny a uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, podręczniki branżowe, wyżywienie oraz zakwaterowanie w hotelach na terenie Małopolski.

Projekt realizował Wojewódzki Urząd Pracy i Małopolski Ośrodek Szkoleniowy w Krakowie.

 

Odbiorcy projektu:
30 pracowników z Małopolski zatrudnionych na ważnych, kluczowych stanowiskach

Okres realizacji projektu:
kwiecień - maj 2009 r.

Źródło finansowania projektu:
Europejski Fundusz Społeczny (75%) ZPORR, Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie; budżetu państwa (25%).