Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Zaspokajanie potrzeb informacyjnych migrantów ekonomicznych
 

Zaspokajanie potrzeb informacyjnych migrantów ekonomicznych

Domena projektu:
Rozwój współpracy trans granicznej w zakresie rynku pracy.

Zespół Projektowy:
Lider projektu:
Dacorum Council For Voluntary Service Ltd
Partnerzy:

 • East of England Development Agency, UK
 • Fundacja AFIES, Hiszpania,
 • Agencia de Desenvolvimento Regional de Tras-os-Montes e Alto Duoro, Portugalia
 • Stowarzyszenie Bułgarskich Agencji Rozwoju Regionalnego (BARDA), Bułgaria,
 • Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

 

Główny cel projektu:
Opracowanie mechanizmów wsparcia pomagających w podjęciu przemyślanych decyzji odnośnie migracji ekonomicznej.
Krótkie podsumowanie projektu:
W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

 1. opracowanie serii pakietów informacyjnych przeznaczonych do dystrybucji wśród potencjalnych migrantów przed ich przybyciem do kraju docelowego, mających na celu pomoc w rozważeniu dodatnich i ujemnych stron migracji zarobkowej.
 2. opracowanie płyty DVD dot. migracji ekonomicznej,
 3. organizacja spotkań informacyjnych na temat warunków życia i pracy w obcym kraju,
 4. przeprowadzenie na terenie działania każdej z organizacji partnerskich badań nad sytuacją pracowników-migrantów,
 5. przeprowadzenie w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii badań osiadłych społeczności pracowników-migrantów.

 

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie obejmowały w szczególności:

 1. organizację seminariów dla osób zainteresowanych wyjazdem za granicę,
 2. przeprowadzenie badań nad sytuacją pracowników - migrantów w Polsce,
 3. pilotażowe wdrożenie pakietów informacyjnych przeznaczonych do dystrybucji wśród potencjalnych migrantów przed ich przybyciem do kraju docelowego.

 

Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu były osoby zainteresowane wyjazdem za granicę w celach zarobkowych, a także organizacje i instytucje zaangażowane we wsparcie potencjalnych migrantów. Poprzez zamieszczenie rezultatów na stronie internetowej projektu, informacje dotyczące życia i pracy za granicą zostały udostępnione szerokiemu gronu odbiorców, w tym Polakom przebywającym za granicą oraz wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

Okres realizacji projektu:
Czas realizacji projektu po stronie polskiego partnera: sierpień 2007 r. - marzec 2008 r.

Źródło finansowania projektu:
Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników