Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
 

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Domena projektu:
Rozwój instytucjonalny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i instytucji rynku pracy w regionie.

Główne cele projektu:
Głównym zamierzeniem projektu było wspieranie rozwoju zaplecza informacyjnego w celu skuteczniejszej realizacji polityk społecznych i gospodarczych w regionie. Aby osiągnąć to zamierzenie postawiliśmy sobie następujące cele szczegółowe:

 1. wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie zarządzania informacją, i stworzenie nowych możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej na poziomie regionalnym;
 2. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o rynku pracy;
 3. zaspokojenie potrzeb informacyjnych instytucji działających na szczeblu regionalnym;
 4. wzbogacenie wiedzy i pozyskanie nowych umiejętności w zakresie badań i analiz regionalnych wśród pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

 

Krótkie podsumowanie projektu:
Projekt miał charakter pilotażowy, obecnie jest kontynuowany pod tą samą nazwą, jako pro-jekt systemowy PO KL. W ramach podejmowanych działań przeprowadzono cztery badania: „Monitoring ofert pracy w Małopolsce”, „Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych”, „Badanie strategicznych branż w Małopolsce” oraz „Badanie potrzeb informacyjnych”. Przygotowano również analizy źródeł wtórnych (desk research), m. in.: „Segmentacja powiatów województwa małopolskiego”, „Analiza potencjału zatrudnieniowgo sekcji gospodarki w Małopolsce”, „Migracje - wyniki aktualnych badań i analiz”. Pod adresem www.obserwatorium.malopolska.pl uruchomiono serwis internetowy, w ramach którego funkcjonuje Biblioteka zasobów informacyjnych (gromadząca, opisująca i wskazująca dostęp do umieszczonych w Internecie publikacji na temat rynku pracy i edukacji) oraz moduł Wizualizacja danych (ilustracja wybranych wskaźników rynku pracy za pomocą map, tabel i wykresów). Pracownicy Obserwatorium oraz instytucji regionalnych wzięli udział w kilku wizytach studyjnych, w tym dwóch zagranicznych (Włochy, Finlandia). Zorganizowano również dwa seminaria i dwie konferencje. W projekcie współpracował instytucje partnerskie zaangażowane w monitorowanie regionalnego rynku pracy i kształtowanie polityki zatrudnienia w Małopolsce:

 • Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM)
 • Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury UMWM
 • Departament Edukacji i Sportu UMWM
 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWM
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

Odbiorcy projektu:
instytucje regionalne

Okres realizacji projektu:
kwiecień 2006 r. - grudzień 2007 r.

Źródło finansowania projektu:
ZPORR 2.1.

Odnośnik do strony projektu:
www.obserwatorium.malopolska.pl