Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Program Regionalny Gwarancja 50+ (2015-2016)
 

Program Regionalny Gwarancja 50+ (2015-2016)

Koordynator programu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Realizatorzy programu:

 • Grodzki Urząd Pracy w Krakowie,
 • Urząd Powiatowy dla Powiatu Krakowskiego,
 • Urząd Powiatowy dla Powiatu Nowosądeckiego;
 • Sądecki Urząd Pracy,
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach.

Współpraca w zakresie wolontariatu:

Stowarzyszenie WIOSNA w Krakowie

Cel programu

Zbudowanie efektywnego, dopasowanego do sytuacji rynkowej i predyspozycji uczestników systemu wsparcia dla bezrobotnych osób w wieku 50+ oraz wsparcie sieci dojrzałego wolontariatu w województwie małopolskim.

Adresaci programu:

 • osoby bezrobotne w wieku 50+ zagrożone dezaktywizacją zawodową,
 • wolontariusze - osoby aktywne zawodowo powyżej 40. roku życia z dużym doświadczeniem zawodowym.

Krótki opis programu

Program „Gwarancja 50+" jest kontynuacją projektu „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni", w którym został opisany model pracy wolontariuszy po 45. roku życia z osobami bezrobotnymi po 50. roku życia.
Projekt był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem WIOSNA w Krakowie.

Formy wsparcia dla bezrobotnych powyżej 50. roku życia:

 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • spotkania grupowe inspirujące,
 • spotkania indywidualne 1:1 z wolontariuszem-tutorem.

Formy wsparcia dla wolontariuszy 40+:

 • zwrot kosztów dojazdu na spotkania z osobami bezrobotnymi,
 • szkolenia wdrażające,
 • szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje w zakresie pracy z uczestnikiem programu "Gwarancja 50+".

Okres realizacji programu:

 • I edycja - czerwiec - grudzień 2015 r.,
 • II edycja - styczeń - grudzień 2016 r.

Budżet programu:

10 703 000 zł, w tym 428 000 zł z Budżetu Województwa Małopolskiego

Źródło finansowania programu:

 • Fundusz Pracy,
 • Budżet Województwa Małopolskiego (w zakresie działań związanych z wolontariatem).

Kontakt:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel.: 12 619 84 54
faks: 12 422 97 85
e-mail: 50plus@wup-krakow.pl