Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Uczenie się przez całe życie
 

Uczenie się przez całe życie

Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń

 

Domena projektu:

Promocja systemu kształcenia ustawicznego w regionie. Rozwój instytucjonalny WUP oraz instytucji rynku pracy w regionie.

Człowiek uczy się przez całe życie i wbrew pozorom nie jest to banał. Współczesny świat, w tym technologie, zmieniają się bardzo szybko, więc jeżeli nie chcesz zostać w tyle, dać się wyprzedzić innym, niezbędne jest ciągłe uaktualnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności. 111 instytucji, które działają w Partnerstwie w ramach projektu "Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń", chce wesprzeć mieszkańców naszego regionu w ich rozwoju osobistym i zawodowym.

 

Główne cele projektu:

  1. wsparcie polityki kształcenia przez całe życie w regionie;
  2. rozwój współpracy instytucji z obszaru edukacji, szkoleń, zatrudnienia;
  3. promocja korzyści kształcenia przez całe życie.

 

Krótki opis projektu:

W ostatnich latach wzrosła liczba instytucji oferujących mieszkańcom Małopolski różne formy kształcenia przez całe życie. Konieczne jest, aby zadbać o jakość tego typu usług. Realizacja projektu „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” ma doprowadzić do stworzenia spójnego i przejrzystego systemu jakości usług szkoleniowych. Dlatego właśnie powstały Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych - innowacyjne narzędzie zapewniania jakości szkoleń wypracowane wraz z Małopolskim Partnerstwem na rzecz Kształcenia Ustawicznego.  

Przeczytaj więcej o Standardach!
 

Z myślą o tych, którzy dbają o jakość usług szkoleniowych swojej firmy, szukają wiedzy o zapewnianiu jakości i chcą lepiej poznać Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych, został opracowany „Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno – Szkoleniowych”.

Poprzez działania Partnerstwa chcemy ułatwić mieszkańcom regionu wybór wartościowych form dokształcania się spośród wielu możliwości dostępnych na rynku usług edukacyjno-szkoleniowych. 

Zajmujemy się także określaniem priorytetowych kierunków działań w obszarze uczenia się przez całe życie m.in. poprzez cykliczne spotkania partnerskie, w tym warsztaty planistyczne oraz coroczną konferencję "Małopolska otwarta na wiedzę".

EGM Obejrzyj film!

Od 2009 roku realizujemy Program "Edukacyjna Gmina Małopolski", który obejmuje:

  • konkurs rysunkowy dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych,
  • konkurs filmowy dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
  • konkurs "Edukacyjna Gmina Małopolski", promujący działania gmin na rzecz rozwoju mieszkańców.  

 

W 2010 roku uruchomiliśmy "Małopolski pociąg do kariery" - regionalny serwis o uczeniu się przez całe życie, zawierający informacje o instytucjach uczących z całego regionu (przedszkolach, szkołach różnych szczebli, firmach szkoleniowych), a także na temat dostępnej w regionie oferty edukacyjno-szkoleniowej i możliwości korzystania z usług doradztwa edukacyjno-zawodowego w planowaniu kariery zawodowej. Za jego pośrednictwem można dowiedzieć się więcej o idei uczenia się przez całe życie oraz śledzić bieżące wydarzenia z tej dziedziny.

 

Od 2011 roku organizujemy w czerwcu Małopolski Dzień Uczenia się, którego celem jest promowanie wśród mieszkańców naszego regionu postawy otwartej na rozwój i odpowiedzialności za własne kształcenie. Idea Dnia, ustanowionego w 2010 roku decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, zakłada pokazanie uczenia się jako przyjemności, stąd motto wydarzenia: „Odkryj pasję – znajdź przyjemność!”. W Małopolski Dzień Uczenia się mieszkańcy regionu mogą korzystać bezpłatnie z różnych form kształcenia, m.in. warsztatów, szkoleń, wykładów, seminariów, przygotowanych dla nich przez instytucje rynku pracy, edukacji i szkoleń.


I Małopolski Dzień Uczenia się organizowany był pod hasłem: "Uczenie się łączy pokolenia", II - pod hasłem: "Graj, doświadczaj, działaj".

 

Pamiętaj! Naszą pracą wspieramy Twój rozwój!
 

Odbiorcy projektu:

instytucje oraz inne podmioty działające w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń, a także mieszkańcy Małopolski

 

Okres realizacji projektu:

czerwiec 2008 r. - marzec 2013 r.


Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie


Odnośnik do strony projektu:

www.pociagdokariery.pl