Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Wzmocnienie efektywności funkcjonowanie małopolskich instytucji rynku pracy
 

Wzmocnienie efektywności funkcjonowanie małopolskich instytucji rynku pracy

Wzmocnienie efektywności funkcjonowanie małopolskich instytucji rynku pracy.

PROJEKT PARASOLOWY

Domena projektu:
Rozwój instytucjonalny Wojewódzkiego Urzędu Pracy i instytucji rynku pracy w regionie.

Główne działania projektu:
wzmocnienie efektywności funkcjonowanie małopolskich instytucji rynku pracy

Krótkie podsumowanie projektu:
Adresatem projektu była grupa 50 instytucji rynku pracy działających na terenie Małopolski. W projekcie powołano trzy Grupy Rozwojowe: „Kształcenie Ustawiczne”, „Promocja Zatrudnienia”, „Zrównoważony Rozwój Regionalny” w ramach których uczestnicy uzyskali kompleksowe i zintegrowane wsparcie w zakresie tworzenia i wdrażania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Innowacyjność projektu polegała na wygenerowaniu wartości dodanej dzięki polaczeniu trzech typów projektów:

  • doskonaleniu kadr instytucji rynku pracy,
  • rozwijaniu dialogu społecznego i włączaniu partnerów społecznych w działania na rzecz rynku pracy,
  • popularyzacji najlepszych praktyk.

 

Odbiorcy projektu:
instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe, Powiatowe Urzędy Pracy

Okres realizacji projektu:
wrzesień 2006 r. - luty 2008 r.

Źródło finansowania projektu:
SPO RZL 2004 - 2006