Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Spróbuj wyszukiwania zaawansowanego by skorzystać z dodatkowych opcji.

Wyniki wyszukiwania 479 element(ów) pasuje do podanych kryteriów.

Źródło RSS dla znalezionych wyników

Wniosek .pdf Małopolska Nagroda Rynku Pracy
Wniosek .doc Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2018
Regulamin Małopolska Nagorda Rynku Pracy 2018
Małopolska Nagroda Rynku Pracy – czekamy na zgłoszenia!
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy - zarówno osób indywidualnych, jak i pracodawców.
Edukacyjny podwieczorek z sołtysami
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął cykl 4 spotkań z sołtysami z Małopolski.
Jakość szkoleń i doradztwa – wspólna sprawa samorządu i biznesu
Już w najbliższy piątek w Krakowie odbędzie się dyskusja nad jakością międzynarodowych standardów zawodu konsultanta zarządzania.
Usługi blisko mieszkańca Dąbrowy Tarnowskiej
Czas na Dąbrowę Tarnowską - to kolejne miasto, w którym gościć będzie Strefa Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie".
Centrum Nowy Sącz2
Centrum Nowy Sącz1
Centrum Nowy Sącz
Centrum Nowy Sącz
Małopolski rynek pracy w 2016 roku
Podczas XXXVI Sesji Sejmiku Województwa małopolscy radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia "Oceny sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku ...
Aktywność zawodowa kobiet
Małopolanki są lepiej wykształcone niż mężczyźni i chętniej podnoszą swoje kwalifikacje. Mimo to, są bardziej niż mężczyźni narażone na negatywne skutki ...
Oto skład Kapituły Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy
W roku 2017 po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda dla inicjatorów przedsięwzięć wspierających rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców przyjaznych ...
Wniosek Małopolska Nagroda Rynku Pracy
Regulamin Małopolska Nagroda Rynku Pracy
Gotowe programy dla zwalnianych Małopolan
Małopolska ma w gotowości program dla ponad 900 osób, które straciły pracę z przyczyn pracodawcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub są zagrożone zwolnieniem.
Rekordowo niski poziom bezrobocia w Małopolsce
W lipcu i sierpniu po raz pierwszy od 2008 roku w Małopolsce liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła poniżej 100 tys. osób. Równocześnie w Małopolsce trwa ...
Społeczeństwo jutra na rynku pracy
W Krakowie trwa XIV sesja Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie. Dwudniowe wydarzenie poświęcone jest budowaniu ścieżki ...
Urząd podpisał umowę z agencją zatrudnienia na pomoc bezrobotnym
28 kwietnia 2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie została podpisana z prywatną agencją zatrudnienia kolejna umowa na zlecanie usług aktywizacji ...
Opis przedmiotu zamówienia 06.04 KK
Członkowie MPM
O Małopolskich Gwarancjach dla Młodzieży
Skuteczne wchodzenie osób młodych na rynek pracy jest jednym z priorytetów prowadzonej w regionie polityki rynku pracy.
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych powstało z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na mocy Porozumienia z dnia 15.12.2014 r.
Kobiety na rynku pracy
Obecnie w Małopolsce jest 125 tysięcy osób bez pracy. Połowa z nich to kobiety. Na koniec stycznia w rejestrach powiatowych urzędów pracy było ich 66 tysięcy.
Opis przedmiotu zamówienia KK
Formularz cenowy KK
Opis przedmiotu zamówienia KK 04.03.2016
Urząd bez barier
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie dba, aby oferowane usługi były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy do udziału w organizowanych przez Urząd ...
marzec 2016