Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy

USŁUGI RYNKU PRACY

Posiadamy informacje, które Małopolanie mogą wykorzystać,  aby zwiększyć swoje kompetencje i kwalifikacje. Nasi doradcy zawodowi świadczą bezpłatne usługi z zakresu poradnictwa zawodowego dla dorosłych i młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

Pomagamy poszukującym informacji i pracy oraz pracodawcom w poruszaniu się po europejskim rynku pracy poprzez: informowanie o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskich, Islandii, Norwegii oraz Szwajcarii; międzynarodowe pośrednictwo pracy oraz identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

Przyjmujemy i rozpatrujemy wnioski bezrobotnych i poszukujących pracy o wydanie odpowiednich dokumentów lub decyzji w celu ustalenia zasiłku dla bezrobotnych po pracy za granicą  oraz transferu zasiłku w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Agencje zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe, działajace na terenie Małopolski, mogą zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracu o wpis do rejestru.