Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Agencje zatrudnienia
kontakt

Kwestiami związanymi z agencjami zatrudnienia zajmuje się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Zespół Programów i Usług Rynku Pracy.

Informacji na ten temat udziela pani Katarzyna Kościelniak:

ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Agencje zatrudnienia

Agencjami zatrudnienia są podmioty świadczące usługi w zakresie:

  • pośrednictwa pracy,
  • doradztwa personalnego,
  • poradnictwa zawodowego,
  • pracy tymczasowej.

Agencje zatrudnienia prowadzą działalność polegającą na świadczeniu jednej, kilku lub wszystkich usług wskazanych wyżej, o których szczegółowo mówi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Prowadzenie działalności agencji zatrudnienia wiąże się z obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru agencji prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. Działalność agencji zostaje potwierdzona certyfikatem dokonania wpisu. Wnioski do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia, informacje o działalności agencji i inne dokumenty można składać w formie elektronicznej lub papierowej.

Rejestr agencji zatrudnienia od 1 sierpnia 2015 roku prowadzony jest w systemie teleinformatycznym STOR, dostępnym pod adresem: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz