Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Agencje zatrudnienia / Kontrole agencji zatrudnienia
kontakt

Kwestiami związanymi z agencjami zatrudnienia zajmuje się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Zespół Programów i Usług Rynku Pracy.

Informacji na ten temat udziela pani Katarzyna Kościelniak:

ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Kontrole agencji zatrudnienia

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, marszałek województwa sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia. 

Kontrola obejmuje sprawdzenie przestrzegania warunków, o których mowa w art. 19, art. 19e, 19f oraz art. 19fa ww. ustawy.

Ogólny schemat procedur kontroli

Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego

Niezbędne dokumenty