Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych / Informacja dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy - zasady przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Informacja dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy - zasady przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Od 1 lutego 2015 r. na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 28 stycznia 2015 r. poz. 150) wprowadzono nowe rozwiązanie związane z ochroną miejsc pracy, pozwalające na uzyskanie przez przedsiębiorców bezzwrotnej pomocy dla pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Rozwiązanie dotyczy przedsiębiorców z branży handlu, przetwórstwa, transportu, upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt oraz wynikających z nich usługach, którzy doznali ograniczeń wwozu towarów na terytoria innych krajów. Warunki niezbędne do spełniania w celu uzyskania pomocy zostały opisane w załączonym informatorze.

Do pobrania: