Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia dba o wysoką jakość szkoleń w Małopolsce. Wspiera również instytucje szkoleniowe świadczące usługi edukacyjno–szkoleniowe, zainteresowane stałym podnoszeniem jakości swojej oferty.

 

 

Centrum działa w oparciu o:

 Główne zadania Centrum to:

  • przyznawanie i weryfikowanie prawa do używania znaku jakości MSUES oraz prowadzenie Rejestru instytucji ze znakiem jakości MSUES;
  • monitorowanie jakości usług świadczonych przez instytucje ze znakiem MSUES w oparciu o informacje, w tym od klientów;
  • dbałość o odpowiednią jakość audytów zgodności z MSUES, służącą utrzymaniu wiarygodności i jakości znaku MSUES na rynku poprzez prowadzenie Rejestru uprawnionych firm audytujących i audytorów, audyty monitorujące, organizację szkoleń dla audytorów, weryfikację raportów z audytu i konsultacje dla audytorów;
  • dbałość o aktualność i kompletność MSUES;
  • współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz jakości kształcenia;
  • wsparcie metodyczne dla instytucji zamawiających szkolenia finansowane ze środków publicznych;
  • monitorowanie rynku szkoleniowego w Małopolsce.

Dowiedz się, jak zdobyć znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

 

Znak jakości MSUES 1.0 - wydawany do końca 2017 roku
– jakość usług szkoleniowych

 

Znak jakości MSUES 2.0 - jakość usług szkoleniowych i doradczych

 

Kontakt:

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia 
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
pokój 102 
tel.: 12 619 84 52 
e-mail: jakosc@wup-krakow.pl

Justyna Falgier 
Agnieszka Sasor-Ortyl