Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Jak zdobyć znak jakości?

Firmy szkoleniowe zainteresowane procesem weryfikacji zapraszamy do złożenia formularza samooceny w WUP w Krakowie. Wypełnienie i przesłanie do WUP w Krakowie formularza samooceny pozwala na nawiązanie stałego kontaktu z Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

Wypełnienie formularza samooceny daje okazję do indywidualnej, świadomej refleksji instytucji szkoleniowej nad jakością swoich usług. W oparciu o wiedzę na temat sposobów własnego działania samodzielnie rozstrzyga ona czy spełnia wymagania zdefiniowane w Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, będących podstawą przyznawania znaku jakości.

W formularzu samooceny należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

  1. Wynik samooceny - każdemu wskaźnikowi MSUES towarzyszą 3 opcje do wyboru: „spełniam", „nie spełniam", „nie wiem". Na podstawie wiedzy o sposobach działania instytucji szkoleniowej należy wybrać jedną z nich. Te wskaźniki, które budzą wątpliwości („nie wiem") lub zdaniem instytucji szkoleniowej nie są przez nią spełniane („nie spełniam"), będą na późniejszym etapie przedmiotem rozmowy z konsultantem Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.
  2. Oczekiwania wobec spotkania z konsultantem.
  3. Wyrażenie zgody (poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadracika) na przystąpienie instytucji szkoleniowej do procedury oceny spełniania Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Zapoznaj się z pełną procedurą weryfikacji zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych i przyznawania znaku  jakości oraz podstawowymi warunkami umowy.