Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Podstawowe warunki umowy

Regulamin używania znaku jakości Małopolskich Standardy Usług Edukacyjno–Szkoleniowych oraz umowa licencyjna określają warunki, na jakich instytucja szkoleniowa może otrzymać znak jakości MSUES oraz korzystać z prawa do używania tego znaku.

Podstawowe warunki uczestnictwa w procesie:

  1. Siedziba działalności na terenie województwa małopolskiego.
  2. Funkcjonowanie zgodnie z MSUES przez okres minimum 3 miesięcy.
  3. Zrealizowanie zgodnie z MSUES  minimum 6 usług edukacyjno-szkoleniowych.

W przypadku otrzymania znaku jakości funkcjonować zgodnie z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych do dnia ważności znaku (minimum przez okres 3 lat). 

Pobierz: