Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Podstawowe warunki umowy

Warunki, na jakich instytucja może otrzymać znak jakości MSUES oraz korzystać z prawa do używania tego znaku są określone w Regulaminie używania znaku jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno–Szkoleniowych oraz w Umowie licencyjnej.

Podstawowe warunki uczestnictwa w procesie:

  1. Siedziba działalności na terenie województwa małopolskiego.
  2. Funkcjonowanie zgodnie z MSUES przez okres minimum 3 miesięcy.
  3. Zrealizowanie zgodnie z MSUES minimum 6 usług edukacyjno-szkoleniowych.

Znak jakości wydawany jest na okres 3 lat.

Dokumenty dla znaku jakości MSUES 1.0 - wydawany do końca 2017 roku – jakość usług szkoleniowych:

Dokumenty dla znaku jakości MSUES 2.0 - jakość usług szkoleniowych i doradczych: