Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Poradnictwo zawodowe / Informacje zawodowe

Informacje zawodowe

Informacje zawodowe przygotowane są przez doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, pracujących w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Ich aktualizacją, dostosowaniem do potrzeb i oczekiwań klientów oraz koordynacją w tym zakresie zajmują się przedstawiciele Grupy ds. Informacji Zawodowej, złożonej z przedstawicieli Centrum w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

Informacje zawodowe mogą służyć pomocą zarówno osobom bezrobotnym, poszukującym pracy, chcącym coś zmienić w swojej sytuacji zawodowej, jak również doradcom zawodowym, którzy poprzez te informacje mają gotowy materiał dla klienta.

Informacje zawodowe:


Ogółem Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej dysponuje informacjami o:

 1. zawodach i specjalnościach, w tym o zadaniach, czynnościach zawodowych i wymaganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach i specjalnościach;
 2. rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności;
 3. zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
 4. szkołach i instytucjach szkoleniowych;
 5. stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;
 6. metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju ii za granicą, w tym przez sieć EURES;
 7. sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 8. wzorach dokumentów aplikacyjnych;
 9. stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
 10. warunkach świadczenia pracy;
 11. warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
 12. instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej;
 13. projektach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a ustawy, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.