Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Poradnictwo zawodowe / Poradnictwo zawodowe na odległość

Poradnictwo zawodowe na odległość

Poradnictwo i informacja zawodowe na odległość to forma kontaktu z  doradcą zawodowym za pośrednictwem Internetu i telefonu.

Pisząc lub dzwoniąc możecie Państwo uzyskać informację lub poradę dotycząca różnych kwestii związanych z poszukiwaniem pracy i planowaniem kariery zawodowej.  Zapraszamy do korzystania z tej formy kontaktu, szczególnie te osoby, które nie mogą osobiście skorzystać z usług w siedzibie Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

W ramach świadczonej usługi doradca zawodowy oferuje informacje i poradę w zakresie:

 • wyboru zawodu, zmiany zawodu
 • nabywania i podnoszenia  kwalifikacji zawodowych,
 • podjęcia lub zmiany zatrudnienia,
 • poszukiwania informacji o zawodach i specjalizacjach
 • informacji o kursach, szkoleniach i innych formach  kształcenia
 • informacji o  rynku pracy,
 • metod poszukiwania pracy w kraju i zagranicą , w tym poprzez sieć EURES
 • przygotowania  i analizy  dokumentów aplikacyjnych,
 • metod rekrutacji i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej  z pracodawcą,
 • warunków świadczenia pracy
 • zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,

Kontakt:
Aby skontaktować się z doradcą zawodowym prosimy przesłać zapytanie na  adresy poczty elektronicznej:

e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.plCentrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl- Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu: Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu

e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie: Zespół Zamiejscowy w Tarnowie

Na wiadomości nadesłane drogą e-mail odpowiemy w ciągu 24 godzin o odebrania informacji, za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Przepis prawny regulujący prowadzenie usługi: Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z z dnia 14 września 2010r.  Dz. U. nr  177 w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.(Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415, z późn. zm).

 

Centrum informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Krakowie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1
tel. 12 42 40 738

Centrum informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Nowym Sączu:

Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146
tel. 18 44 29 490

Centrum informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Tarnowie
:
Zespół Zamiejscowy w Tarnowie
al. Solidarności 5-9
tel. 14 62 69 940