Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Poradnictwo zawodowe / Spotkania z doradcą zawodowym / Formularz zapisu na spotkania - Kraków

Formularz zapisu na spotkanie z doradcą zawodowym - Kraków

Z doradcą zawodowym można się spotkać w Krakowie, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy placu Na Stawach w następujących godzinach:

    • poniedziałek - czwartek:       9.00, 10.30, 12.00, 13.30
    • piątek:                                    9.00, 10.30, 12.00

Po zapisaniu się na spotkanie z doradcą proszę oczekiwać na informację zwrotną z potwierdzonym terminem spotkania.

 

(Wymagane(y))
- - :
(Wymagane(y))
- - :
(Wymagane(y))
(Wymagane(y))
(Wymagane(y))
(Wymagane(y))
(Wymagane(y))

Zobowiązuję się przyjść w wyznaczonym terminie na zajęcia, a w razie braku możliwości powiadomić Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP dwa dni wcześniej. Przyjmuję do wiadomości, że nieprzyjście na spotkanie bez wcześniejszego powiadomienia jest jednoznaczne z rezygnacją z usług doradczych Centrum.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb statystycznych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).