Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Poradnictwo zawodowe / Warsztaty i zajęcia grupowe / Formularz zapisu na zajęcia - Kraków

Formularz zapisu na warsztaty i zajęcia grupowe - Kraków

(Wymagane(y))
(Wymagane(y))
(Wymagane(y))
(Wymagane(y))
(Wymagane(y))
(Wymagane(y))
(Wymagane(y))

Zobowiązuję się przyjść w wyznaczonym terminie na zajęcia, a w razie braku możliwości powiadomić Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP dwa dni wcześniej. Przyjmuję do wiadomości, że nie przyjście na spotkanie bez wcześniejszego powiadomienia jest jednoznaczne z rezygnacją z usług doradczych Centrum.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb statystycznych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).