Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Kurs Inspiracji

Program adresowany do osób oczekujących wsparcia w przełamaniu barier związanych z brakiem aktywności zawodowej i wzbudzenia trwałej motywacji do ciągłego rozwoju zawodowego.

Udział w zajęciach pozwoli na:

- zrozumienie samego siebie i otaczającego świata w kontekście życia zawodowego,

- odkrycie i wykorzystanie własnego potencjału zawodowego,

- wzbudzenie motywacji i inspiracji do rozwoju zawodowego czy poszukiwania pracy,

- nawiązanie kontaktów z osobami będącymi w podobnej sytuacji,

- opracowanie indywidualnego planu działania zawodowego.