Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Poradnictwo zawodowe / Warsztaty i zajęcia grupowe / Mobilność na europejskim rynku pracy

Mobilność na europejskim rynku pracy

Jednodniowe spotkanie informacyjne skierowane do osób zainteresowanych tematyką kontynuowania nauki i poszukiwania zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Podczas zajęć uczestnicy poznają:

  • trendy na europejskim rynku pracy;
  • źródła poszukiwania ofert pracy w krajach UE;
  • źródła informacji o możliwościach nauki i odbywania staży w krajach Unii Europejskiej;
  • usługi Europejskich Służb Zatrudnienia - Eures;
  • europejskie dokumenty aplikacyjne - Europass, w tym zasady redagowania życiorysu obowiązującego w krajach UE;
  • działalność agencji zatrudnienia w Polsce;
  • zasiłki dla bezrobotnych po zatrudnieniu  za granicą.