Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Poradnictwo zawodowe / Warsztaty i zajęcia grupowe / Oferta Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie

Oferta Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie

Zajęcia aktywizacyjne i poradnictwo grupowe odbywa się w grupach minimum 8 - maksimum 16 osób. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w przypadku rezygnacji z zajęć, prosimy o powiadomienie Centrum minimum na dzień przed dniem rozpoczęcia.

Na zajęcia można się zapisać z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Proponujemy też indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, które będą pomocne m.in. w podjęciu decyzji o uczestniczeniu w zajęciach.

Zapisy: Kraków, plac Na Stawach 1, parter - recepcja, tel.: 12 42 40 738 lub poprzez formularz zapisów na zajęcia.

Wszystkie usługi Centrum są bezpłatne

 

Lipiec 2017

Termin Tytuł zajęć Miejsce Termin przyjmowania zgłoszeń

10.07.

10.00 - 14.00.

Radzenie sobie ze stresem WUP
Sala Spotkań
Grupowych
(006)
09.07.

13.07.

10.00 - 14.00.

Planowanie kariery zawodowej WUP
Sala Spotkań
Grupowych
(006)
12.07.

14.07.

10.00 - 14.00.

Sztuka planowania czasu  WUP
Sala Spotkań
Grupowych
(006)
13.07.

19-20.07.

10.00 - 14.00.

Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia WUP
Sala Spotkań
Grupowych
(006)
18.07.

25.07.

10.00 - 14.00.

Pisanie życiorysu i listu motywacyjnego  WUP
Sala Spotkań
Grupowych
(006)
24.07.

27.07.

10.00 - 14.00.

Metody poszukiwania zatrudnienia WUP
Sala Spotkań
Grupowych
(006)
26.07.

 

Sierpień 2017

Termin Tytuł zajęć  Miejsce Termin przyjmowania zgłoszeń

1-2.08.

10.00 - 14.00.

Rozmowa kwalifikacyjna  WUP
Sala Spotkań
Grupowych
(006)
31.07.

07.08.

10.00 - 14.00.

Komunikacja drogą do sukcesu WUP
Sala Spotkań
Grupowych
(006)
06.08.

10.08.

10.00 -14.00.

Kompetencje i predyspozycje zawodowe WUP
Sala Spotkań
Grupowych
(006)
09.08.

18.08.

10.00 - 14.00.

Sztuka planowania czasu WUP
Sala Spotkań
Grupowych
(006)
17.08.

23-25.08.

10.00 - 14.00.

Własna firma - zanim zrealizujesz pomysł WUP
Sala Spotkań
Grupowych
(006)
22.08.

29.08.

10.00 - 14.00.

Metody poszukiwania zatrudnienia WUP
Sala Spotkań
Grupowych
(006)
28.08.

31.08.

10.00 - 12.00.

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

WUP sala 515 30.08.

<< Wróć