Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Metody poszukiwania zatrudnienia

Jednodniowe zajęcia aktywizacyjne przeznaczone dla osób przygotowujących się do poszukiwania pracy. Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy o rynku pracy i sposobach poszukiwania zatrudnienia oraz przygotowanie uczestników do podejmowania  samodzielnych działań na rynku pracy. Udział w zajęciach pozwala na zdobycie wiedzy o rynku pracy, informacji jak szukać pracy, a przede wszystkim jak być aktywnym i skutecznym w tych działaniach.

Poszukiwanie zatrudnienia wymaga odpowiednich umiejętności. Podczas zajęć można dowiedzieć się:

  • jak dotrzeć do ofert pracy?
  • jak umiejętnie i planowo poszukiwać zatrudnienia?
  • jakich kwalifikacji najczęściej oczekują pracodawcy?
  • jakie są metody poszukiwania pracy i źródła informacji o wolnych miejscach pracy?
  • jak przygotować swój indywidualny plan poszukiwania?