Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Planowanie kariery zawodowej

Trzygodzinne spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom planowania rozwoju zawodowego. Celem spotkania jest wyzwolenie kreatywności oraz nowego sposobu myślenia o przyszłości zawodowej. Uczestnicy poznają koncepcję rozwoju zawodowego, modele kariery oraz etapy planowania drogi zawodowej. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli dodatkowo wypełnić kwestionariusz Scheina w celu określenia rodzaju kariery zawodowej, badź potwierdzenia dokonanych wyborów.

Na mocy porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie a Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie zajęcia pn „Planowanie kariery zawodowej" organizowane są w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Związku z powyższym każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Jednocześnie każdy uczestnik przed zajęciami zobowiązany jest do podpisania poniższego oświadczenia:

„Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Imprez i akceptuję go w całości. Tym samym wyrażam zgodę na:
1. przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Imprezy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że przekazanie danych jest dobrowolne oraz że jestem świadomy faktu, że przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
2. utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku w zakresie wskazanym w Regulaminie Imprez".