Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Własna firma - zanim zrealizujesz pomysł

Program jest przeznaczony dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zajęcia trwają 3 dni. Program warsztatu obejmuje trzy podstawowe obszary, nad którymi warto się zastanowić i poddać szczegółowej analizie. Są to: własne cechy i predyspozycje, pomysł na biznes, uwarunkowania rynkowe.

Zakres tematyczny warsztatu:

  • planowanie, wyznaczanie celów i zarządzanie czasem
  • bilans własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych,
  • elementy biznes planu,
  • analiza szans i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia,
  • formalności związane z rejestracją firmy 
  • instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości

Udział w zajęciach pozwala na dokonanie wstępnej analizy wybranych cech i uwarunkowań psychologicznych istotnych w radzeniu sobie z działalnością gospodarczą. Jest to pretekst do głębszych przemyśleń na temat indywidualnych predyspozycji, które można wykorzystać pracując na własny rachunek.