Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Radzenie sobie ze stresem

Jednodniowy warsztat adresowany do wszystkich osób zainteresowanych nabyciem umiejętności radzenia sobie ze stresem, który wpływa na ich funkcjonowanie na rynku pracy.

Udział w zajęciach pozwoli na:

- poznanie zagadnień związanych z powstawaniem stresu w różnych sytuacjach, w tym w środowisku pracy,

- określenie indywidualnych reakcji na stres oraz metod radzenia sobie z nim.