Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Poradnictwo zawodowe / Warsztaty i zajęcia grupowe / Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia

Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia

Program skierowany do osób poszukujących zatrudnienia, które mają  trudności z integracją zawodową i utraciły wiarę w możliwości zmiany swojej sytuacji zawodowej i znalezienia pracy. Obejmuje grupowe zajęcia warsztatowe oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Udział w programie ułatwia:

- określenie indywidualnych cech pomocnych w  realizacji działań zmierzających do znalezienia zatrudnienia,

- przygotowanie się i dostosowywanie do zmieniających się warunków na rynku pracy,

- określenie realnych celów zawodowych,

- nabycie pewności siebie w poruszaniu się w środowisku pracy,

- rozwijanie umiejętności marketingu własnej osoby w kontaktach z pracodawcami.