Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Rynek pracy - co warto wiedzieć?

Spotkanie informacyjne skierowane do osób zainteresowanych uzyskaniem aktualnych informacji o rynku pracy, niezbędnych w procesie planowania rozwoju zawodowego.

W jego trakcie uczestnicy:

- poznają cechy współczesnego rynku pracy oraz trendy na nim panujące,

- dowiadują się jakie są obszary przyszłościowe polskiej gospodarki,

- uzyskują informacje o aktualnej sytuacji na małopolskim oraz lokalnym rynku pracy, w tym o zawodach nadwyżkowych, deficytowych i zrównoważonych dla poszczególnych powiatów na podstawie wyników badań zrealizowanych przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.