Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Poradnictwo zawodowe / Warsztaty i zajęcia grupowe / Twoja przyszłość – twoja kariera

Twoja przyszłość – twoja kariera

Jednodniowe zajęcia warsztatowe skierowane do osób, które podejmują  decyzję dotyczącą wyboru zawodu lub planują dalszy rozwój zawodowy.

Biorąc udział  w zajęciach uczestnicy:

- poznają czynniki mające wpływ na rozwój kariery,

- dowiedzą jak zaplanować własną przyszłość edukacyjno - zawodową,

- określą działania, które powinni podjąć aby zrealizować swoje zamierzenia zawodowe.