Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Poradnictwo zawodowe / Wsparcie dla pracodawców

Wsparcie dla pracodawców

Pracodawcy zainteresowani pozyskaniem pracowników oraz zmuszeni zwalniać mogą uzyskać wsparcie podmiotów zaangażowanych w wymienione procesy zarówno ze szczebla regionalnego, jak i lokalnego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie doprowadził do stworzenia sieci instytucji, mających w zakresie swych obowiązków wsparcie pracodawcy w obszarze zasobów ludzkich. Wśród ponad 110 podmiotów są powiatowe urzędy pracy, jednostki samorządu terytorialnego, ochotnicze hufce pracy, akademickie biura karier, MARR i inne instytucje. Każda z nich wytypowała pracownika, który odpowiada za obsługę pracodawcy. Pełna lista instytucji i pracowników dostępna jest pod tym linkiem.


W Wojewódzkim Urzędzie Pracy działa również Punkt Informacyjny dla Pracodawców, gdzie można otrzymać informacje np. wsparcia wymienionych instytucji w pozyskiwaniu pracowników, a także w przeprowadzaniu zwolnień. Informacje te uzyskać można poprzez kontakt mailowy pracodawca@wup-krakow.pl oraz numer telefony 12 424 07 35.

Od roku 2008 do marca 2013 wsparcie te było realizowane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplaementowych”. Obecnie realizowane jest w ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.