Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Praca za granicą
ważne informacje

 

Praca za granicą

EURES (skrót od  European Employment Services), czyli Europejskie Służby Zatrudnienia, powołana  ponad 15 lat temu przez Komisję Europejską to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia.

EURES został powołany po to, aby wspierać mobilność pracowników na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Księstwie Lichtenstein i Szwajcarii.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie należy do sieci EURES.

Usługi EURES są świadczone bezpłatnie przez wojewódzkie oraz powiatowe urzędy pracy. Ich adresatami są:

  • Polacy poszukujący pracy w państwach UE / EOG
  • pracodawcy z Polski, poszukujący pracowników w krajach UE / EOG
  • cudzoziemcy  zainteresowani podjęciem zatrudnienia w Polsce
  • zagraniczni pracodawcy, poszukujący pracowników w krajach UE / EOG.
     

Oferty pracy sieci EURES dostępne są na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej (narzędzie EURES wspierające mobilność w Europie; dające pracodawcom możliwość znalezienia pracowników z państw UE/EOG, a osobom poszukującym pracy umożliwia dostęp do ofert pracy z państw UE/EOG) www.eures.europa.eu. Dodatkowo oferty pracy pracodawców zagranicznych zainteresowanych zatrudnieniem obywateli polskich dostępne są na polskiej stronie EURES - www.eures.praca.gov.pl.